CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Định nghĩa chính sách bảo mật 8xbet

Các nguyên tắc về chính sách bảo mật của 8xbet được áp dụng cho việc sử dụng, kết nối và tham gia của người dùng trong dịch vụ cá cược trực tuyến. Đây là các quy định áp dụng cho “8xbet”, tức là chúng tôi, thông qua trang web chơi game và các trang web liên quan khác.

Chính sách bảo mật 8xbet quy định về trò chơi

Chính sách bảo mật của 8xbet áp dụng cho việc sử dụng dịch vụ cá cược, phần mềm cá cược, truy cập vào trang web cá cược và thông tin cá cược có trong đó. Trong quy định này, “chơi game” bao gồm các hoạt động như cá cược, trò chơi và các hoạt động cá cược khác được thực hiện thông qua dịch vụ cá cược trên các trang web. “Thiết bị được kết nối” đề cập đến các thiết bị như máy tính cá nhân, điện thoại di động, điện thoại PDA và thiết bị di động được sử dụng để truy cập và tham gia vào các dịch vụ chơi game trên trang web.

Chính sách bảo mật 8xbet đề cập đến các chương trình

Trong việc sử dụng và kết nối thông qua thiết bị, người dùng có thể truy cập vào trang web cá cược và tham gia vào các dịch vụ cá cược. Điều này bao gồm việc cài đặt và sử dụng các tệp dữ liệu, thông tin người dùng và nội dung khác đã được phê duyệt và cài đặt trên thiết bị kết nối của người dùng. “Thể thao” đề cập đến hệ thống cá cược trực tuyến, bao gồm cả dịch vụ và hoạt động liên quan, được truy cập và cung cấp thông qua liên kết hoặc tiêu đề “Thể thao” trên trang web cá cược.

Chính sách bảo mật 8xbet đồng ý

Trong quá trình đăng ký, người dùng chỉ cần đánh dấu ô xác nhận và nhấp vào nút “Lưu và Tiếp tục” để tiến tới. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản sau:

Đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trong Thỏa thuận sử dụng, tạo nên một hợp đồng pháp lý giữa người dùng và 8Xbet liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ chơi game.
Đối với những người không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của quy định này, họ có thể chọn “Tôi không đồng ý” và không tiếp tục nhấp vào nút “Lưu và tiếp tục”.
Đồng thời, họ không được sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng bất kỳ dịch vụ chơi game nào hoặc tải xuống, cài đặt phần mềm chơi game.
Điều này đảm bảo rằng người dùng đã đọc và chấp nhận các điều khoản quan trọng trước khi tiếp tục trải nghiệm các dịch vụ chơi game.

Chính sách bảo mật 8xbet Sửa đổi

Chính sách bảo mật 8xbet chúng tôi bảo lưu quyền tuyệt đối để sửa đổi, cập nhật và sửa đổi các quy tắc và quy tắc chơi game này (hoặc bất kỳ phần nào của nó) theo thời gian. Mọi sửa đổi, cập nhật hoặc sửa đổi được đề cập ở trên sẽ được công bố trên trang web trò chơi. Các quy định và quy tắc chơi game được sửa đổi, cập nhật hoặc sửa đổi sẽ có hiệu lực khi chúng được công bố trên trang web trò chơi. 

Chính sách bảo mật 8xbet người dùng tiếp tục sử dụng

Khi các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh được công bố, việc kết nối và tham gia vào các dịch vụ trò chơi qua trang web và thiết bị chơi game sẽ được xem là sự đồng ý và chấp nhận của người dùng đối với những quy định và quy tắc chơi game đã được sửa đổi hoặc cập nhật. Người dùng cam kết và đồng ý rằng họ chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc theo dõi các sửa đổi, cập nhật và/hoặc điều chỉnh này.

Chính sách bảo mật 8xbet có quyền tự quyết định liệu có thông báo cho người dùng về các sửa đổi, cập nhật và điều chỉnh này. Thông báo về các sửa đổi, cập nhật và điều chỉnh có thể được cung cấp cho người dùng theo quyết định riêng của 8xbet, tuy nhiên, 8xbet không bắt buộc phải thông báo cho người dùng về các sửa đổi, cập nhật và điều chỉnh này.

Chính sách bảo mật 8xbet thông tin trò chơi và sở hữu trí tuệ

Thông qua trang web cá cược, dịch vụ cá cược, thiết bị cá cược và các phương tiện khác, người dùng có thể tiếp cận thông tin, dữ liệu và tài liệu được cung cấp. Chính sách bảo mật 8xbet đã được tiết lộ cho người dùng và có thể liên quan đến việc thu thập, tạo và lưu trữ thông tin, bao gồm các kế hoạch và tài liệu tiếp thị, số liệu thống kê, dữ liệu sự kiện và lịch trình.

Thông tin chơi game, bao gồm dữ liệu xác suất và cá cược, văn bản, biểu tượng và các phương tiện trực quan, thuộc quyền sở hữu của “8xbet” và/hoặc người cấp phép, và chỉ được sử dụng bởi người dùng cho mục đích cá nhân phi thương mại.

Chính sách bảo mật 8xbet quy định rõ ràng

Trong quy định này, người dùng không được phép điều chỉnh, sao chép, sửa đổi, lưu trữ, phân phối, hiển thị công khai hoặc sử dụng thông tin bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu dữ liệu bên thứ ba.

Chính sách bảo mật 8xbet bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ bản quyền, nhãn hiệu và các phần mềm chơi game, dịch vụ chơi game và thông tin trò chơi được cung cấp trên các trang web trò chơi và/hoặc thông qua các thiết bị kết nối. Việc truy cập, sử dụng hoặc kết nối với thông tin trò chơi này không được phép cho bất kỳ người hoặc trang web khác, dịch vụ trực tuyến, bảng tin hoặc phương tiện truyền thông khác.

Hãy tận hưởng các quyền bảo vệ bản quyền, nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến phần mềm chơi game, dịch vụ chơi game và thông tin trò chơi được cung cấp trên các trang web trò chơi và/hoặc thông qua các thiết bị kết nối.

Chính sách bảo mật 8xbet tất cả các quyền sở hữu và lợi ích

Phần mềm cá cược, dịch vụ cá cược và thông tin cá cược trên trang web cá cược là tài sản của người cấp phép “8xbet” và/hoặc “8xbet”, và họ có quyền kiểm soát và sử dụng chúng.

Người dùng xác nhận rằng họ không được cấp phép, không có quyền lợi hoặc giấy phép nào đối với phần mềm chơi game, dịch vụ chơi game và thông tin trò chơi được cung cấp bởi trang web trò chơi và/hoặc thông qua các thiết bị kết nối.

 Chính sách bảo mật 8xbet điều kiện sử dụng

Bằng cách sử dụng dịch vụ cá cược, người dùng cam kết không vi phạm bất kỳ luật nào áp dụng cho việc sử dụng trang web cá cược, dịch vụ cá cược, phần mềm cá cược, và không thực hiện các hoạt động bị cấm bởi quy định này.

Hơn nữa, người dùng cần nhớ rằng việc sử dụng dịch vụ cá cược không áp dụng cho các quốc gia như Pháp, Hà Lan, Bonaire, Curacao, Aruba, St.Martin, St.Eustatius và Saba Philippines, Đài Loan, Hoa Kỳ, Singapore và Hồng Kông.

Khi tham gia các hoạt động, người dùng phải sử dụng tên và danh tính cá nhân của chính mình, và không được thực hiện giao dịch cho người khác.

Chính sách bảo mật 8xbet người dùng không bị hạn chế.

Tuổi của người dùng phải đạt ít nhất 18 tuổi hoặc tuổi hợp pháp khác theo quy định của luật pháp. Người dùng cần nhận thức về nguy cơ mất tiền khi tham gia dịch vụ cá cược.

Tài khoản người dùng không được dùng để tham gia vào hoạt động tội phạm, bất hợp pháp, trái phép hoặc không có giấy phép. Người dùng cũng không được tham gia vào hoạt động như vậy và không được cố gắng sử dụng tài khoản trong “8xbet” để tham gia vào các hành vi đó.

Người dùng không được sử dụng dịch vụ chơi game hoặc tài khoản chơi game của mình để tham gia vào các hoạt động tội phạm hoặc bất hợp pháp khác, bao gồm rửa tiền, theo yêu cầu của quy định của chúng tôi. Chính sách bảo mật của 8xbet đảm bảo tính bảo mật của tên tài khoản, số tài khoản và mật khẩu người dùng, và nhanh chóng thay đổi mật khẩu hoặc thông báo cho chúng tôi nếu có bất kỳ thông tin nào bị mất.

Người dùng không được can thiệp vào việc sử dụng dịch vụ cờ bạc và trang web cờ bạc của người dùng khác, và không được thực hiện hành vi nào làm giảm hiệu quả hoạt động của dịch vụ cờ bạc và trang web cờ bạc.

Không được tìm cách thu thập thông tin về người dùng khác bằng bất kỳ cách nào. Người dùng cũng không được tải lên hoặc phân phối các chương trình, tệp hoặc dữ liệu chứa virus, đã bị hủy hoặc có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị được kết nối, phần mềm chơi game, dịch vụ chơi game và/hoặc trang web chơi game.

Chính sách bảo mật 8xbet sử dụng dịch vụ cờ bạc

Thông tin cờ bạc và các hoạt động liên quan thông qua trang web cờ bạc và/hoặc thiết bị kết nối không được vi phạm pháp luật áp dụng cho người dùng. Người dùng cũng không được vi phạm các ràng buộc đối với họ hoặc chủ sở hữu của quốc gia mà họ đang kết nối với trang web cờ bạc hoặc sử dụng thiết bị kết nối. Đồng thời, người dùng không bị cấm bởi các luật hoặc nghĩa vụ hợp đồng liên quan.

Người dùng không được sử dụng bất kỳ thiết bị, máy móc, phần mềm, chương trình hoặc phương pháp nào khác để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào các dịch vụ cờ bạc, thiết bị kết nối, phần mềm cờ bạc, trang web cờ bạc, thông tin cờ bạc và/hoặc hoạt động bình thường của bất kỳ giao dịch nào được thực hiện bằng thiết bị đó.

Chính sách bảo mật 8xbet không đăng hoặc truyền tải bất kỳ nội dung

Các hành vi bất hợp pháp, quấy rối, lăng mạ, đe dọa, vu khống, phỉ báng, tục tĩu, gây chia rẽ chủng tộc, khiêu dâm hoặc thô tục đối với trang web trò chơi và/hoặc thiết bị kết nối, hoặc đối với bất kỳ người dùng nào khác, cũng như nội dung có thể vi phạm luật pháp hoặc gây trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm các luật khác, đều không được chấp nhận.

Người dùng không được là người quản lý, giám đốc, nhân viên, chuyên gia tư vấn, chi nhánh hoặc đại lý của “8xbet” hoặc bất kỳ chi nhánh nào khác liên quan. Họ cũng không được có quan hệ gia đình hoặc quan hệ đồng hành với bất kỳ người nào ở trên và không được can thiệp vào việc sử dụng của người dùng khác.

Không tham gia vào các hoạt động spam như khảo sát, cuộc thi, chuỗi ký tự hoặc gửi “thư rác” hoặc các thư gửi hàng loạt không mong muốn liên quan đến dịch vụ cờ bạc, trang web cờ bạc, phần mềm chơi game, thiết bị kết nối và/hoặc thông tin trò chơi.

Chính sách bảo mật 8xbet đăng ký tài khoản thành viên

Để tham gia cá cược và sử dụng dịch vụ cá cược thông qua “8Xbet”, người dùng phải hoàn thành việc mở tài khoản và đơn đăng ký thành viên (“Đơn đăng ký thành viên”) theo các thủ tục được mô tả trên trang web cá cược.

Người dùng tuyên bố và hứa rằng tất cả thông tin do người dùng cung cấp trong quá trình đăng ký và đăng ký thành viên, bao gồm tên người dùng (“tên”), nguồn tiền (bao gồm số tài khoản ngân hàng và số thẻ có liên quan) và địa chỉ cư trú được điền trong đơn đăng ký thành viên, là chính xác bằng cách chọn hộp “Tất cả các khía cạnh là đúng, chính xác và đầy đủ”.

Quy trình xác minh KYC yêu cầu người dùng nộp các tài liệu hợp lệ chứng minh tuổi, danh tính và địa chỉ cư trú của mình, đồng thời yêu cầu kiểm tra sinh trắc học để xác nhận tính xác thực của các tài liệu được gửi. Người dùng được yêu cầu hoàn thành ba bước sau trong quá trình xác minh:

1) Bằng chứng nhận dạng
2) Selfie (xác minh sinh trắc học)
3) Bằng chứng cư trú.

Chính sách bảo mật 8xbet cá cược và đơn cược được chấp nhận

Chúng tôi mở cửa cho người dùng tham gia vào các trò chơi, sự kiện thể thao và hoạt động cá cược khác mà chúng tôi cung cấp thông qua trang web trò chơi và/hoặc các thiết bị kết nối. Người dùng cần tuân thủ quy tắc cá cược cụ thể cho từng trò chơi hoặc hoạt động cá cược, cũng như các quy định được đưa ra trong quy định này.

Chính sách bảo mật của 8xbet đảm bảo rằng nếu có lỗi hoặc sự không đúng đắn rõ ràng từ bên tham gia trong bất kỳ trận đấu nào, tất cả các cược đặt trong trận đấu đó sẽ bị hủy. Trong trường hợp hệ thống trò chơi của 8xbet gặp sự cố, 8xbet cũng có quyền xác định các phiếu cược không hợp lệ hoặc tuyên bố chúng không có giá trị.

Mặc dù có thể tồn tại các quy định khác trong quy định này, 8Xbet có quyền từ chối hoặc hạn chế việc đặt cược của người dùng vì bất kỳ lý do nào.

Chính sách bảo mật 8xbet chống rửa tiền (AML)

Sau khi bạn đã gửi các tài liệu cần thiết cho quá trình xác minh KYC, chúng tôi sẽ tiến hành một quá trình sàng lọc chống rửa tiền (AML) trong cơ sở dữ liệu toàn cầu, bao gồm Các biện pháp trừng phạt, Danh sách theo dõi, PEPs và Phương tiện bất lợi – OFAC, UN, HMT, EU, DFAT và hàng ngàn nguồn dữ liệu khác. Việc không vượt qua quá trình sàng lọc này sẽ dẫn đến việc tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa và yêu cầu rút tiền sẽ bị từ chối.

 Chính sách bảo mật 8xbet rút tiền

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy bỏ khoản thanh toán hoặc tiền thắng cược nếu chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đang lạm dụng hoặc cố gắng lạm dụng những điều sau:

(i) Tiền thưởng và ưu đãi (ii) Các chương trình khuyến mãi (iii) Chính sách và quy tắc cụ thể áp dụng cho trò chơi hiện có hoặc mới.

Chính sách bảo mật 8xbet các quy định về khuyến mãi

Chúng tôi chỉ cung cấp tiền thưởng chào mừng cho các người dùng mới. Mỗi tài khoản chỉ được nhận một lần tiền thưởng chào mừng và nó chỉ có giá trị trên khoản tiền gửi đầu tiên của bạn. Trong tài khoản của bạn, bạn có hai số dư: số dư thực và số dư tiền thưởng. Mọi khoản tiền thưởng sẽ được thêm vào số dư tiền thưởng của bạn.

Bạn có thể theo dõi quá trình đặt cược trong tài khoản cá nhân hoặc trong quá trình chơi. Nếu bạn tham gia vào các chương trình khuyến mãi, bạn có thể chuyển đổi tiền thưởng đang hoạt động trong tài khoản của mình. Lưu ý rằng mỗi phần thưởng phải được đặt cược riêng lẻ.   

Chính sách bảo mật 8xbet khiếu nại và thông báo

Chúng tôi cam kết xem xét các khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến giao dịch và trò chơi một cách công bằng. Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào về dịch vụ trò chơi, chúng tôi khuyến nghị bạn liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp nhận và ghi nhận khiếu nại của bạn và đảm bảo rằng nó được xử lý và giải quyết một cách thích hợp.

 Chính sách bảo mật 8xbet chuyển giao quyền và nghĩa vụ

Công ty có quyền chuyển nhượng và cấp phép lại quyền của mình cho bất kỳ người nào mà không cần thông báo trước cho người dùng. Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng bất kỳ chuyển nhượng nào sẽ được thực hiện theo các điều khoản và điều kiện có lợi cho người dùng.

Tuy nhiên, người dùng không được chuyển nhượng, cấp phép lại hoặc chuyển giao quyền của mình theo bất kỳ hình thức nào theo Quy định. Trong trường hợp vi phạm các quyền của mình theo Quy tắc, người dùng sẽ mất mọi quyền được cấp theo các quy định của Công ty.
 

Chính sách bảo mật 8xbet sử dụng tiền điện tử

Chúng tôi luôn cung cấp tỷ giá hối đoái BitCoin trên trang chủ để bạn có thể chuyển đổi tiền tệ dễ dàng.

Đối với việc nạp tiền bằng BitCoin, tất cả các giao dịch của bạn, bao gồm nạp tiền, đặt cược và thanh toán, sẽ được thực hiện bằng BitCoin. Chúng tôi không cho phép trao đổi giữa BitCoin và các loại tiền pháp định khác. Hơn nữa, bạn cần nhận thức rằng giá trị của BitCoin có thể thay đổi đáng kể dựa trên tình hình thị trường.

Kết luận

Dưới đây là những điều về chính sách bảo mật tại 8xbet, nhằm tạo lòng tin cậy cho người chơi khi tham gia trải nghiệm tại nền tảng này. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người chơi một cách tối đa, mang lại sự an tâm cho mọi hoạt động cá cược. Xin chân thành cảm ơn bạn đã quan tâm và chúc bạn luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.